SPIS TREŚCI

Zeolit klinoptylolit ​​jest uwodnionym minerałem glinokrzemianowym złożonym z symetrycznie ułożonego tlenku glinu i tetraedrów krzemionki. Tworzy otwartą i stabilną trójwymiarową strukturę z ładunkiem ujemnym, przypominającą plaster miodu. Cztery elementy natury; ziemia, wiatr, ogień i woda połączyły się w celu stworzenia jednego z najbardziej niesamowitych, naturalnych minerałów jakim jest zeolit klinoptylolit. Minerał ten był używany od setek lat w celu poprawy zdrowia, odnowy biologicznej, detoksykacji i procesu remineralizacji organizmu. Zeolit klinoptylolit jest tak wyjątkowy z powodu jego właściwości biofizycznych i wymiany jonowej. Jest jednym z nielicznych naturalnych minerałów naładowanych ujemnie występujących w przyrodzie. Efektem tego jest:

  • ogromna siła adsorpcji metali ciężkich,

  • duża siła absorpcyjna toksyn

 

14 kwietnia 2018

01. Co to jest zeolit

aktualizacja