SPIS TREŚCI

Globalizacja produkcji masowej prowadzi do znacznego zwiększenia wykorzystania pestycydów, antybiotyków, konserwantów, polepszaczy i innych szkodliwych substancji chemicznych używanych w procesach technologicznych. Większość wysokoprzetworzonych produktów podajemy w formie karmy naszym zwierzętom. Prowadzi to do obciążenia organizmu i zwiększa ilość toksyn, które osłabiają system odpornościowy. Istnieją pewne naturalne środki, które sprzyjają wydalaniu metali ciężkich oraz toksyn z organizmu. Jednym z nich jest naturalny minerał zeolit klinoptylolit pochodzenia wulkanicznego o jakości farmaceutycznej. Zeolit klinoptylolit o takich właściwościach jest otrzymywany i optymalizowany przy użyciu unikalnego procesu mikronizacji i aktywacji uzyskując właściwości biokatalityczne w celu zachowania wysokiego potencjału detoksykacji i stymulacji wymiany jonowej. Minerał jakim jest zeolit klinoptylolit wykazał imponujące wyniki w wielu badaniach zootechnicznych, medycznych i biologicznych.

 

Cztery podstawowe właściwości preparatów zeolitowych ZeoVet, które wpływają na działanie prozdrowotnie:

 

ADSORPCJA CHEMICZNA

Kluczową zdolnością jaką posiadają preparaty zeolitowe ZeoVet jest ich unikalna właściwość jonowymienna. Oznacza to, że ich krystaliczna struktura pozwala na stosunkowo łatwe przemieszczanie się jonów w dwóch kierunkach, pozwalając na unieruchomienie jonów metali ciężkich oraz radionuklidów w mineralnej strukturze zeolitu klinoptylolitu.

Wiązanie kationów metali ciężkich w strukturze preparatu zeolitowego następuje w wyniku procesu sorpcji. Obejmuje to wymianę jonowa i chemisorpcję. Wymiana jonowa związana jest z obecnością nieskompensowanego ładunku ujemnego, natomiast chemisorpcja jest związana z tworzeniem silnych wiązań o charakterze kowalencyjnym, z pewnym udziałem wiązań jonowych. Siła wiązania metali ciężkich jest uzależniona od ilości kationów, którą można wymienić w 1 gramie zeolitu oraz zależna jest od stosunku Si/Al. Pojemność jonowymienna zeolitu klinoptylolitu wykorzystywanego do produkcji preparatów z linii ZeoVet jest na poziomie 187 CEC meq/100g co stanowi jedną z najwyższych wartości.

 

ABSORPCJA FIZYCZNA

Zeolit klinoptylolit jako jeden z nielicznych naturalnych minerałów jest naładowany ujemnie. Jego budowa przypomina plaster miodu, który składa się z bardzo dużej ilości nanokanalików o średnicach od 0,2 do 0,7 nanometra.

Tak niezwykłe parametry zeolitu powodują, że zeolit klinoptylolit działa jak magnes, przyciągający i absorbujący szkodliwe związki niskocząsteczkowe oraz mikotoksyny, endotoksyny, wirusy lub drobnoustroje wewnątrz swojej struktury. Dzięki tak unikalnej właściwości zeolitu klinoptylolitu, toksyczne substancje mogą być efektywnie usuwane z organizmu przez mocz lub kał.

 

REMINERALIZACJA

W trakcie jonowymiennej reakcji (reakcja chemiczna) zeolit klinoptylolit dostarcza do organizmu minerały, które odgrywają istotną rolę w wielu procesach życiowych zwierząt, wpływając na ich wzrost, wagę oraz zwiększenie odporności.

RÓWNOWAGA KWASOWO ZASADOWA (pH)

Zakwaszenie organizmu jaką jest utrata równowagi kwasowo-zasadowej spowodowana jest między innymi zaburzeniami procesów wydzielania kwasów lub kumulacją toksyn i metali ciężkich. Obecnie standardowa dieta naszych zwierząt składa się głównie z wysoko przetworzonych produktów, w skład których wchodzą kwaśne lub zakwaszające organizm składniki. Taka dieta zmusza organizm naszych zwierząt do ciągłego wyczerpywania swojej energii komórkowej, w celu neutralizowania kwasów zanim zaczną one działać jak trucizna na komórki. Kwasy te zmieniają otoczenie każdej z komórek, narażając układ odpornościowy na niszczące działanie wielu chorób np. osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe stawów, miażdżyca, cukrzyca, nadwaga, etc. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej oznacza dla organizmu pozbycie się uciążliwych schorzeń i dolegliwości.

Preparaty zeolitowe ZeoVet, dzięki swojej naturalnej alkaliczności, pomagają przywrócić równowagę kwasowo-zasadową (pH), przyśpieszając proces detoksykacji i czynności metabolicznych. Jest to ważnym i istotnym czynnikiem umożliwiającym wyizolowanie i wydalenie toksyn z organizmu.

 

15 kwietnia 2018

03. Właściwości zeolitu

aktualizacja