SPIS TREŚCI

Aktywne składniki preparatów zeolitowych zawierają 62 pierwiastki, które mogą przyczynić się do polepszenia metabolizmu oraz wzmocnienia systemu odpornościowego zwierząt.

 

Mikro- i makroelementy znajdujące się w preparatach zeolitowych wchodzą w skład wielu enzymów tkankowych, witamin, białek i tłuszczy. Odgrywają również istotną rolę w wielu procesach życiowych zwierząt, wpływając na ich wzrost, wagę, metabolizm, zwiększenie odporności, utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej (pH), koncentrację jonów wodorowych w tkankach, transmisję impulsów nerwowych etc. 

Działanie minerałów

Nie ma jednego biochemicznego lub biofizycznego procesu w organizmie, w którym nie uczestniczą minerały. Tworzą one nieorganiczne podłoże życia i są regulatorami życia. Minerały wchodzą w skład wielu enzymów tkankowych, witamin, białek i tłuszczy. Odgrywają istotną rolę w wielu procesach życiowych zwierząt wpływając na ich wzrost, wagę oraz zwiększenie odporności.

Związki mineralne dzielimy na makroelementy, których organizm zwierzęcy potrzebuje w stosunkowo dużych ilościach oraz mikroelementy, które mimo małych ilości odgrywają ważną rolę dla zwierząt.

 

Związki mineralne w żywieniu zwierząt spełniają cztery bardzo ważne funkcje:

1. Strukturalne

Elementami struktur organizmu są minerały, które wchodzą w skład:

 • tkanek miękkich i układu kostnego (wapń, fosfor i magnez)
 • kości i zębów (krzem)
 • białek mięśniowych (fosfor i siarka)
 • błon komórkowych (cynk, fosfor)

 

2. Fizjologiczne

Minerały (sód, potas, chlor, wapń, krzem, magnez) występują w płynach ustrojowych i tkankach:

 • jako elektrolity są związane z regulacją ciśnienia osmotycznego, utrzymując jego stały poziom
 • równoważą poziom kwasowo-zasadowy utrzymując stałe pH
 • regulują koncentrację jonów wodorowych w tkankach
 • regulują przepuszczalność błon komórkowych i transmisję impulsów nerwowych

   

3. Katalityczne

Minerały mogą również działać jako katalizatory w układach enzymatycznych i endokrynologicznych, oraz jako integralne składniki struktur enzymów, hormonów i witamin lub też jako aktywatory koenzymów. Działania te mogą być wzmacniające życie (utleniacze) lub chroniące życie (przeciwutleniacze).

4. Regulacyjne

Minerały regulują przebieg wielu reakcji chemicznych, wpływają na replikację i różnicowanie komórek obejmującą przebudowę struktur komórek i tkanek,

 

Niedobór związków mineralnych ich nieodpowiedni stosunek może przyczyniać się do:

 • zahamowania wzrostu młodych zwierząt
 • powstawania krzywicy lub porowatości kości, wskutek czego stają się one kruche i łamliwe
 • zmniejszenia apetytu oraz gorszego wykorzystywania podstawowych składników pokarmowych
 • zaburzeń w procesach rozrodczych

 

14 kwietnia 2018

04. Mikro i makroelementy

aktualizacja