SPIS TREŚCI

Na rynku istnieją różne suplementy na bazie zeolitu, ale nierzadko ich zdolności do absorpcji toksyn są niższe. Wszystko uzależnione jest od jakości zeolitu, granulacji oraz dbałości podczas procesów oczyszczania i aktywacji.

Mikronizacja substancji czynnych używanych w produkcji dodatków do karm ZeoVet zwiększa ich biodostępność. Umożliwia to obniżenie dawki przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu działania.

Im mniejsza jest granulacja cząsteczek, tym większa jest aktywna powierzchnia preparatów zeolitowych.

Porównanie rozmiarów cząsteczek preparatów zeolitowych ZeoVet z innymi cząsteczkami. 1 mikron [µm] to 0,001 milimetra [mm].

Rodzaj cząstki

Rozmiar cząstki w mikrometrach [µm]

Preparaty zeolitowe ZeoVet

0,01 - 15

Włos ludzki

40 - 600

Komórki drożdży

1 ‐ 50

Mąka

1 - 100

Pieprz mielony

15 - 1000

Kawa mielona

5 - 400

Sól kuchenna

0,03 ‐ 5

Pleśń

3 ‐ 12

Zarodniki pleśni

10 ‐ 30

Wirusy

0,005 ‐ 0,3

Bakterie

0,3 ‐ 60

Roztocza

100 ‐ 300

Pyłki kwiatów

10 - 1000

 

05 lutego 2018

06. Jakość Produktów

aktualizacja