14 kwietnia 2018
Zeolit klinoptylolit ​​jest uwodnionym minerałem glinokrzemianowym złożonym z symetrycznie ułożonego tlenku glinu i tetraedrów krzemionki. Tworzy otwartą i stabilną trójwymiarową strukturę z ładunkiem ujemnym, przypominającą plaster miodu. Cztery elementy natury;
05 lutego 2018
Czasy starożytne O właściwościach związków mineralnych zawartych w glinach wiedziano już od czasów starożytnego Egiptu. Z tych czasów pochodzą opisy dotyczące właściwości działania przeciwbakteryjnego glin, które pomagały rannym szybciej się
15 kwietnia 2018
Globalizacja produkcji masowej prowadzi do znacznego zwiększenia wykorzystania pestycydów, antybiotyków, konserwantów, polepszaczy i innych szkodliwych substancji chemicznych używanych w procesach technologicznych. Większość wysokoprzetworzonych produktów podajemy w formie karmy naszym zwierzętom.
14 kwietnia 2018
Aktywne składniki preparatów zeolitowych zawierają 62 pierwiastki, które mogą przyczynić się do polepszenia metabolizmu oraz wzmocnienia systemu odpornościowego zwierząt.   Mikro- i makroelementy znajdujące się w preparatach zeolitowych wchodzą w skład
14 kwietnia 2018
Czym są toksyny: encyklopedia określa mianem toksyn substancje o działaniu szkodliwym lub zabójczym na organizmy żywe wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny,  zwierzęta. Największym zagrożeniem dla zdrowia stanowią naturalnie występujące toksyny i
05 lutego 2018
Na rynku istnieją różne suplementy na bazie zeolitu, ale nierzadko ich zdolności do absorpcji toksyn są niższe. Wszystko uzależnione jest od jakości zeolitu, granulacji oraz dbałości podczas procesów oczyszczania i

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 1